เข้าห้องเรียน

Open

นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1/2564
กับ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

 
ห้องเรียน "ครูบรรลุ"
สามารถเข้าเรียน
ใน
Google Classroom
คลิก...เข้าห้องเรียน
1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าเรียน
โปรดตรวจสอบ
  • รายชื่อเพื่อให้ทราบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์นี้หรือไม่
  • หมายเลขโทรศัพท์ ว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาใช้อยู่ปัจจุบันหรือไม่ เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักศึกษา
  • กล่องจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การเข้าเรียนออนไลน์จำเป็นต้องใช้บัญชีอีเมล์ของ Google เพื่อล็อกอินเข้าห้องเรียน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเป็นอีเมล์ของนักศึกษาหรือไม่ หากไ่ม่ใช่จะไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้
2. รายวิชาที่เปิดให้เรียนออนไลน์
โปรดตรวจสอบ
  • รายวิชาที่เปิดให้เรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งการเรียนโดยวิธีนี้ จะสัมพันธ์กับการเรียนโดยวิธีพบกลุ่ม ซึ่ง กศน. อำเภอเมืองยโสธรได้กำหนดแผนการลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว แยกตามระดับดังนี้
3. ขั้นตอนการเข้าเรียนเรียนออนไลน์
    ในห้องเรียนกูเกิล (Google Classroom)
กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
1. ตรวจดูสัญญลักษณ์การเพิ่มแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ ดังนี้
- โทรศัพท์ระบบ Android ค้นหารูปภาพนี้
- โทรศัพท์ระบบ IOS ค้นหารูปภาพนี้
2. แตะที่รูปภาพในข้อ 1 เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น  google classroom
3. พิมพ์ข้อความ google classroom ลงในช่องค้นหา (แว่นขยาย) ตามภาพ
4. แตะที่รูปภาพ google classroom แล้วเลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง
5. เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้ว ให้แตะที่ "เปิด"​
6. ให้แตะที่ "เริ่มต้นใช้งาน"
6.1  เมื่อแตะที่ "เริ่มต้นใช้งาน" แล้ว ใหสังเกตุที่ลูกศรจะชี้ไปที่....
- สร้างห้องเรียน
- เข้าร่วมห้องเรียน

กรณีนักศึกษาให้เลือก "เข้าร่วมห้องเรียน"
(ขั้นตอนนี้จะปรากฎเฉพาะการเข้าใช้งานครั้งแรก)
6.2  เมื่อแตะที่ "เข้าร่วมห้องเรียน" ระบบจะให้กรอก รหัสห้องเรียน รหัสฯ นี้จะได้มาจากครูผู้สอนจัดส่งให้ (กรณีทดลองให้นักศึกษากรอกรหัสนี้ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง) รหัสห้องเรียนทดลอง: z2ar7sz
6.3  เมื่อกรอกรหัสนี้: z2ar7sz นักศึกษาจะพบห้องเรียนวิชา "สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถเข้าทำกิจกรรมตามขั้นตอนที่แจ้งในห้องเรียน
โปรดทราบ
ติดต่อครูผู้ดูแลระบบ (นายบรรลุ  ทองเข็ม)
  • โทรศัพท์: 0994592485
  • e - Mail : banlu1962@gmail.com
  • กล่องแชท (Chat box) มุมขวาล่างหน้าจอโทรศัพท์
  • Line : @krubanlu.com
  • เว็บไซต์ : www.krubanlu.com
คลิกที่นี่....
เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติม
และเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน

แตะที่ปุ่มนี้เพื่ออ่านข่าว

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.