"กิจกรรมเด่น...วันนี้"

      วันที่ 30 ต.ค.63 (18:00 น.)
      นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร และบุคคลากร กศน.อำเภอเมืองยโสธร ร่วมงามสวดพระอภิธรรม-บำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อวิไล จันทร์ศิริ คุณพ่อของนางจินตนา เจริญกิจรักษา บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ณ มูลนิธิสามัคคีรวมธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

S__22495236.jpg

31 ตุลาคม 2563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร
ร่วมสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ
คุณพ่อวิไล  จันทร์ศิริ

      วันที่ 30 ต.ค.63
      นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้นางสาวจีระภา สุทธิมาตย์ ครูผู้ช่วย และคณะบุคลากรงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้า กศน. อำเภอเมืองยโสธร

77898.jpg

30 ตุลาคม 2563

นางสาวจีระภา สุทธิมาตย์ ครูผู้ช่วย และคณะบุคลากรงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้า กศน. อำเภอเมืองยโสธร

      วันที่ 29 ต.ค.63
      นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร นิเทศ ตรวจเยี่ยม แนะนำ ให้กำลังใจ บุคลากร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร และะที่อ่านหไนังสือกลางแจ้ง "มูลนิธิคำพูน บุญทวี" บริเวณ วิมานพญาแถน แลนด์มาร์ค จังหวัดยโสธร

1431.jpg

29 ตุลาคม 2563

นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร นิเทศ ตรวจเยี่ยม แนะนำ ให้กำลังใจ บุคลากร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร

      วันที่ 28 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. 
      นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร พร้อมบุคลากร ประชุมเฉพาะกิจการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองยโสธร

      วันที่ 27 ตุลาคม 2563

      นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้บุคลาการห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร สับเปลี่ยนหมุนเวียนสื่อให้บริการส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดบ้านบาก ต. สำราญ และจุดให้บริการร้านอาหารตามสั่ง เยื้องสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"

1234.jpg

"การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน"

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

"นอกตาราง"

     27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

     กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียมขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • กลุ่มทหารกองประจำการ (เลื่อนจากการสอบตามตารางสอบปกติ) ณ สนามสอบ กองพันทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร

452324.jpg

      27 ตุลาคม 2563
     
นางสุวาลี  บุญปัญญา  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นิเทศ ติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธํ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาทหารกองประจำการ กศน.อำเภอเมืองยโสธร  ณ สนามสอบค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

100397.jpg
180404.jpg
180399.jpg
100399.jpg