ข่าวในแวดวง

กศน. จังหวัดยโสธร

"ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน"

         16 ตุลาคม 2563 นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าวจาก ID Line : @Alive Everlasting 

"จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน

สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         16 ตุลาคม 2563  นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นำคณะผู้บริหาร กศน. อำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพ/ข่าวจาก ID Line : @Papa.  

"นโยบายและรับฟังความคิดเห็น

ของนักศึกษา-ประชาชน ด้านการศึกษา"

         16 ตุลาคม 2563 นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม เป็นผู้แทนนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ประชาชน ด้านการศึกษา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าวจาก ID Line : @NN🎏638🌸🌸☘️ 

         สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร และ กศน. อำเภอทุกอำเภอร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต  วันที่ 13 ต.ค. 2563

  • 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

  • 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

  • ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ

  • 19.00 น. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ