ประมวลภาพบรรยากาศ-ผู้มาร่วมงาน
พิธีพระราชทานเพลิงศพ

นายเสนอ จันทร์ศิริ
ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2563
(เฉพาะกล้อง www,krubanlu.com
สำหรับผู้มาร่วมงานที่อนุญาตให้บันทึกภาพ)
สไลด์20.PNG
20201217_150537.jpg
20201217_150616.jpg
20201217_150915.jpg
20201217_151331.jpg
20201217_151514.jpg
20201217_151837.jpg
20201217_152110.jpg
20201217_152919.jpg
20201217_153601.jpg
20201217_154122.jpg
20201217_155349.jpg
20201217_163033.jpg