ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
"บ้านปรัษฐา"
20201227_071739.jpg
20201227_074349.jpg
20201227_080932.jpg
20201227_082351.jpg
20201227_101311.jpg