top of page
กศน-เมืองยโสธร.png
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
"สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง"
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธร
59743_edited.jpg
      ตามที่สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้จัดกิจกรรม "สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง" เพื่อส่งต่อความรัก-ความสุข จากพี่สู่น้องทั่วประเทศ ในเทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน ประจำปี 2564 โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธร ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในวันที่ 11 มกราคม 2564 
59760.jpg
      ทั้งนี้ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน ในอำเภอเมืองยโสธร ให้การสนับสนุนร่วมบริจาคสิ่งของ และนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเเภอเมืองยโสธร และบุคคลากรจาก กศน. อำเภอเมืองยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สิ่งของที่นำไปส่งความสุขให้น้อง มีดังนี้
1. ข้าวสารเกรด A บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม 25 ถุง
2. ข้าวสารเกรด A บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม 3 ถุง
3. เสื้อผ้ามือสอง (คัดเลือกแล้ว) 104 กิโลกรัม
4. น้ำยาล้างห้องน้ำ 3 ขวด
5. ยาสีฟัน 24 กล่อง
6. ยาสระผม 6 ขวด
7. แป้งฝุ่น 18 กระป๋อง
8. ผ้าอนามัย 24 ห่อ
9. เบาะรองนั่ง 16 ผืน
10. ขนมขบเคี้ยว 17 ห่อใหญ่
11. บะหมี่สำเร็จรูป 6 กล่อง
12. นมถั่วเหลือง 5 ลังกล่อง
13. นมสดจิตรดา 5 ลังกล่อง
14. ฟุตบอล-ตระกร้อ-วอลเลย์บอล อย่างละ 1 ลูก
15. อาหารแห้ง-ปลากระป๋อง 8 ถุง
16. นาำดื่มบรรจุขวด 600 มล. 3 โหล
17. ตุ๊กตา 16 ตัว
18. ชุดนักเรียนใหม่ 3 ชุด
19. ถุงเท้านักเรียน(ใหม่) 1 โหลคู่
20. รองเท้านักเรียน(ใหม่) 2 คู่
21. ผ้าห่ม  5 ผืน
22. รองเท้าแต่ 6 คู่
23. ชุดเครื่องเขียน 4 โหล
24. ขวดนม 3 ขวด
25. กางเกงอนามัยเด็ก 16 ชิ้น
59737.jpg
59747.jpg
59763.jpg
bottom of page