top of page
รายงาน 1

คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

รายงาน 2

คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

รายงาน 3

คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แบบผ้าม่าน

ปร.4-5 ผ้าม่าน

ปร.4-5 ทาสีภายนอกอาคาร

ปร.4-5 ทาสีรั้ว

    รายงานงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร
ฉบับรายงานจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565
ประมวลภาพ
โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร

1-11 กันยายน 2565
9 กันยายน 2565 นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์   นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภายในห้องสมุดประชาชน "ฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร

ไฟล์แก้ไขเพื่อนำเสนอ

การดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร
 • นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
  8 สิงหาคม 2565
การศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี"
คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดประชาชนฯ
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
 • อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม​
 • อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
  26-27 กรกฎาคม 2565
งานตกแต่งห้องสมุดประชาชนฯ
โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร
ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

○ งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ชั้นที่ 1 จัดทำโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์
โป๊ว-ขัดผิว ลงสีรองพื้น ขัดเรียบพร้อมลงสีจริง ทั้งหมด ประกอบด้วย
    - ห้องโถงพระบรมฉายาลักษณ์

    - มุมศาสนา
    - มุมอ่านหนังสือ
    - มุม IT

    - มุมเด็ก

○ งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ชั้นที่ 2 จัดทำโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์
    - ห้องวัฒนธรรมจังหวัดฯ
    - ห้องโถงนิทรรศการประวัติเมืองยศ

○ งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 2 ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
    ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน (ยิปซัมบอร์ด) 
    - ห้องวัฒนธรรมจังหวัดฯ
    - ห้องโถงนิทรรศการประวัติเมืองยศ

    - ห้องโสตทัศนศึกษา

17/07/2565

○ หยุดงานประจำสัปดาห์ 1 วัน

16/07/2565

○ ช่างไม้มาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ช่างสีไม่มาปฏิบัติงาน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค

○ ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้นที่ 2 ต่อเนื่อง

15/07/2565

○ ช่างไม้มาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ช่างสีไม่มาปฏิบัติงาน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค

○ ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้นที่ 2 ต่อเนื่อง

14/07/2565

○ ช่างไม้มาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ช่างสีมาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค

○ ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้นที่ 2 ต่อเนื่อง
○ ขัดสีโป๊ว-สีรองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ชั้นที่ 1 ทั้งหมด (ต่อเนื่อง)

13/07/2565

○ ช่างไม้มาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ช่างสีมาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค

○ ผู้รับเหมานำไม้อัดและไม้โครงเคร่าเข้ามาในบริเวณงาน ตามขนาดแบบรูปรายการ

○ ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้นที่ 2
○ ขัดสีโป๊ว-สีรองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ชั้นที่ 1 ทั้งหมด

12/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ขัดสีโป๊ว-สีรองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแผงกั้นมุม IT/มุมเด็ก/มุมศาสนา/มุมอ่านหนังสือ ชั้นที่ 1

11/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ขัดสีโป๊ว-สีรองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแผงกั้นมุม IT/มุมเด็ก ชั้นที่ 1 (ต่อ)

10/07/2565

○ หยุดปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ 1 วัน

09/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ลงสีโป๊ว-รองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแผงกั้นมุม IT/มุมเด็ก ชั้นที่ 1 (ต่อ)

08/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ลงสีโป๊ว-รองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแผงกั้นมุม IT/มุมเด็ก ชั้นที่ 1

07/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ช่างสีเข้ามาบริเวณหน้างาน/ติดต่อรับงานสีเฟอร์นิเจอร์บิวอินชั้นล่าง ทั้งหมด

06/07/2565

○ ช่างปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ปฏิบัติงานประกอบติดตั้งโครงเคร่าผนังห้องประวัติเมืองยโสธร ชั้นที่ 2

05/07/2565

○ ช่างปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ปฏิบัติงานประกอบติดตั้งโครงเคร่าผนังห้องวัฒนธรรมจังหวัด ชั้นที่ 2

04/07/2565

○ ช่างปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ปฏิบัติงานประกอบโครงเคร่าผนัง เพื่อเตรียมนำไปติดตั้งห้องวัฒนธรรมจังหวัด-ห้องประวัติเมืองยโสธร ชั้นที่ 2

 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
  นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ เข็มเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับปรุง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  โดยมีผู้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงฯ ดังนี้
  1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
  1.1 นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์     นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
  1.2 นายธีรพงศ์  ไชยราช        โยธาธิการและผังเมืองยโสธร
  1.3 นายมนตรี เวียงอินทร์      ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
  1.4 นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม       ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ
  1.5 นายชัยสิทธิ์  สิงห์คำ         ครู กศน. ตำบล
  2. ผู้ควบคุมงาน
  2.1 นายสุทธิพงษ์ ทองมา         วิศวกรโยธาชำนาญการ   
  2.2 นายบรรลุ ทองเข็ม            ครูชำนาญการพิเศษ         
  2.3 นายปรัชญากรณ์ อยู่คง   พนักงานสถาปนิก